2 พ.ค.62 สร.กสท มอบหมวก CAT แก่ กรมสวัสดิ์ฯ นำไปแจกประชาชน

2 พ.ค.2562 นายสังวรณ์  พุ่มเทียน ประธาน สร.กสท และคณะกรรมการ มอบหมวก CAT ให้กับ นายอร่าม โทขันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการฯ กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Visitors: 203,528