สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    ประชุมใหญ่วิสามัญ 2/2561   18 ก.ค. 61 (ถ่ายทอด Web Cast)

24-05-61 ณ ลานกรุงไทยเก่า หลักสี่ สร.กสท ชี้แจงเพื่อนสมาชิก และพนักงาน เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องเงินเดือน และการจัดตั้งบริษัท NBN, NGDC ติดตามความคืบหน้าต่อไปได้ที่เว็บไซต์นี้
 

Visitors: 131,335