สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ที่นี่...

 ปปช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องรู้ และเดินหน้าหาความจริง

                  ตามที่พนักงานทุกคนทราบ การแบ่งแยกทรัพย์สินของ CAT และ TOT จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 เม.ย. 61 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวให้ได้ตามมติ ครม. ทำให้ สร.กสท ต้องขอให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวว่า เห็นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะหากว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินของรัฐ อาจต้องตกไปอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่ง วันนี้ หาก สร.กสท ไม่สามารถระงับยับยั้งการกระทำดังกล่าวไว้ได้วันนี้  CAT และ TOT คงไม่มีอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป เป็นเพียงอดีตไว้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทย เคยมีอยู่ และต้องจากหายไปเพราะสิ่งใด
 
ทำเพื่อ CAT ทำเพื่อประเทศ ทำเพื่อพนักงานทุกคน

วันนี้ สร. กสท อยากให้พนักงานทุกคนถามตัวเองว่า วันนี้ทุกท่านติดตามข่าวสารการแบ่งแยกบริษัทลูก และพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องบ้านหลังนี้ของเรา มากน้อยแค่ไหน สร.กสท อยากให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เข้ามามีส่วนร่วมที่จะปกป้องบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ ให้เราเล่าให้ลูกหลานฟังได้ว่า สมบัติและความมั่นคงของชาติ พวกเราได้ปกป้องกันไว้อย่างเต็มที่

สร.กสท ขอยืนยันว่า จะขอปกป้องสิทธิประโยชน์ และผลกระทบถึงอนาคตของพนักงาน โดย สร.กสท พร้อใที่จะแก้ไขปัญหา และตัดสินใจร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน โดย สร.กสท ยังมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และจะร่วมกับเพื่อนสมาชิกและพนักงาน รักษา ปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร และร่วมสร้างหนทางการพัฒนาองค์กร ให้มั่นคงยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดไป.


 

 
Visitors: 109,800