สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)            โทร. 4454

24-05-61 ณ ลานกรุงไทยเก่า หลักสี่ สร.กสท ชี้แจงเพื่อนสมาชิก และพนักงาน เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องเงินเดือน และการจัดตั้งบริษัท NBN, NGDC ติดตามความคืบหน้าต่อไปได้ที่เว็บไซต์นี้
 

Visitors: 125,509