สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)       โทร. 4454    (กด F 11 เพื่อดูภาพเต็มจอ)

 

เรียน เพื่อนสมาชิกและพนักงานทุกท่าน  
           อย่าเพิ่งหมดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  เพราะ 2 ปี ที่ผ่านมา กสท เจอกับปัญหาและอุปสรรค มากมาย เรามีบอร์ด ที่ไม่ใช่มืออาชีพ และไม่กล้าตัดสินใจ เรามีผู้บริหาร หรือผู้นำองค์กร ที่คอยรับแต่นโยบาย แต่แก้ปัญหาไม่เป็น มองประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องตัวเอง เกาะเก้าอี้ ไร้ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ไม่กล้าพูดความจริง ปกปิดข้อเท็จจริง เช่น การ talk. show ผู้บริหารพบพนักงาน  หลายๆครั้ง ที่พูดออกไป ไม่เป็นความจริง ล้มเหลว ทำให้การดำเนินธุรกิจ ของ กสท ภายใต้ บอร์ด ชุด คสช. กับ CEO ในยุคนี้ ดูเหมือนกับไม่มีผลงาน มิหนำซ้ำ ทำให้ กสท อ่อนแอลงอย่างเห็นได้  พนักงานรู้สึกท้อแท้ กับที่มีผู้นำหรือผู้บริหาร ที่เป็นเช่นนี้ องค์กรไร้ทิศทาง ไม่รู้อนาคต ทั้งพนักงานและองค์กร  ก็ขอบอกนะครับว่า อย่าเพิ่งท้อแท้ เราต้องสามัคคีกัน ให้เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน ขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปจากองค์กร  ครับ.

                                                                                                                                    ปธ.สร.กสท