สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    โทร. 4454   www.facebook.com/sewucatofficial

24-05-61 ณ ลานกรุงไทยเก่า หลักสี่ สร.กสท ชี้แจงเพื่อนสมาชิก และพนักงาน เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องเงินเดือน และการจัดตั้งบริษัท NBN, NGDC ติดตามความคืบหน้าต่อไปได้ที่เว็บไซต์นี้
 

Visitors: 135,405