9 ธ.ค.63 สร.กสท เข้ายื่นหนังสือถึง รมว.กระทรวง DE ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้าง NT ที่ซ้ำซ้อน

Visitors: 358,009