อนุญาตให้ สร.กสท จัดสัมนาอนุกรรมการ และสมาชิก สร.กสท ส่วนกลางและเขตตะวันออก

Visitors: 352,516