26 พ.ค.63 สร.กสท เข้ารับพระราชทาน เจลแอลกอฮอล์จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Visitors: 331,114