30 ต.ค.62 รมต.DE เชิญ CAT - TOT หารือร่วม ควบรวมบริษัท โดยมีสหภาพฯทั้งสองติดตามอย่างใกล้ชิด

Visitors: 219,421