5 ก.ย.62 สร.กสท หารือร่วมกับ สหภาพฯ ทีโอที เรื่องแนวทางการควบรวมฯ

Visitors: 219,422