14-5-62 สร.กสท เป็นผู้แทนมอบสินไหมทดแทน

วันนี้ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธาน สร.กสท และกรรมการ ได้มอบเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้นายปัญญา ทุนทรัพย์ ( ผสค.บึงกาฬ ) เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท กรณี นางจารุวรรณ ทุนทรัพย์ (คู่สมรส) ผู้เสียชีวิต ที่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสท โทรคมนาคม

สร.กสท ขอแสดงความเสียใจมายังท่าน ณ โอกาสนี้ในการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว และ สร.กสท พร้อมดูแลสมาชิก ทุกท่าน ให้ได้หลักประกันชีวิต ที่ดีตลอดไป

Visitors: 203,528