วันแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค.2562 วันแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระนอนขอนตาล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิการและแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาเชียงใหม่ แรงงานภาคเอกชน ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงพบาบาล วัดพระนอนขอนตาล ร่วมบริจาค แรงงานละ ๙ บาท เพื่อกาชาด  โรงทาน เพื่อจัดเลี้ยงอาหาร
ทำบุญโลงศพ และวันนี้มีการเผาศพไร้ญาติ 27 ศพ
Visitors: 361,715