ตรวจสอบสิทธิ์ยกเว้นภาษีประกันกลุ่ม AIA

ตรวจสอบสิทธิการยกเว้นภาษี ที่ทำประกันโครงการประกันกลุ่ม AIA

  ท่านที่มีความประสงค์ขอให้สิทธิการยกเว้นภาษี สำหรับประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านที่ระบุทั้งเลขที่กรมธรรม์ และเลขใบรับรองการเป็นสมาชิกได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

Visitors: 215,823