ประธานสาขา เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

กิตติศักดิ์  ประดับศรี

หน่วยงานสายงานธุรกิจและบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม

สถานีดาวเทียม  สิรินธร

โทร. 086-461-2039 , 0885911819

E-mail: kittisak.p@cattelecom.com

 

Visitors: 177,439